Kardiolog

tomasz-kukulski-kardiologProf. Tomasz Kukulski

Diagnostyka

Leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego:

 • Niedokrwienie serca
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Niewydolność serca
 • Wady zastawkowe nabyte i wrodzone
 • Zaburzenia rytmu i przewodnictwa, zaburzenia lipidowe

Kwalifikacja do diagnostyki inwazyjnej (koronarografia) i leczenia zabiegowego (chirurgicznego oraz przezskórnego) w oparciu o dostarczoną dokumentację medyczną.

Cennik

Godziny przyjęć

Rejestracja

Prof. Tomasz Kukulski:

 • Specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii,
 • Adiunkt I Katedry i Kliniki Kardiologii , Wad Wrodzonych i Elektroterapii Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego, wieloletni pracownik Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu z ogromnym dorobkiem naukowym i doświadczeniem klinicznym
 • Jest współautorem i autorem ponad 100 prac oryginalnych, ,rozdziałów, artykułów pogladowych oraz dokumentów szkoleniowych i rekomendacji
 • Cykl artykułów rekomendujących wydanych pod auspicjami Polskiego Forum Obrazowania dotyczy min. oceny żywotności mięśnia sercowego, chorób osierdzia, wad zastawkowych, guzów serca, oceny serca niewydolnego i przeszczepionego, kwalifikacji do terapii resynchronizującej
 • Od wielu lat prowadzi aktywną działalność dydaktyczną w ramach kursów, szkoleń i warsztatów z echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej organizowanych przez sekcję Echokardiografii PTK , Polską Szkołę Echokardiografii oraz Śląskie Centrum Chorób Serca.
 • W latach 1999 -2001 odbył staże naukowe na Uniwersytecie Medycznym Linkoping w Szwecji oraz na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii
 • Przewodniczacy Sekcji Wad Zastawkowych PTK w latach 2011-2013
 • Członek zarządu sekcji Echokardiografii PTK w czasie 2 kadencji 2007-2011
 • Od 2000 r jest koordynatorem pracowni Echokardiografii dorosłych w Ślaskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, która w 2008 roku, uzyskała akredytacje pracowni najwyższej referencyjności (klasy C) przyznaną przez Sekcję Echokardiografii PTK
 • W 2004 r jako jeden z pierwszych Polsce kardiologów uzyskał certyfikat European Association of Echocardiography w zakresie echokardiografii przezklatkowej
 • Jest recenzentem czasopism krajowych: Kardiologia Polska kardiochirurgia Polska i zagranicznych: European Heart Journal, American Journal of Cardiology
 • Od 2000 r regularnie wygłasza wykłady i prowadzi sesje jako zaproszony wykładowca podczas zagranicznych kongresów , konferencji i sympozjów ( kongres EUROECHO, kongres ESC, sympozjum Doppler Myocardial Imaging( Leuven -Belgia), oraz wykłady podczas lokalnych konferencji w Mediolanie, Kijowie, na Uniwersytecie Sanforda w Sioux Fall (USA)
 • Lubi spędzac czas aktywnie: jogging, żeglarstwo, narty, wspinaczka W wolnym czasie słucha, jazzu Interesuje się malarstwem i architekturą
 • W ramach uczestnictwa w Eurpoejskich Kongesach Kardiologicznych wziął udział w rejsie Darem Młodzieży do Amsterdamu w roku 2013 oraz Zawiszą Czarnym – do Sztokholmu w 2011